» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Београда

Акти Града
1

Одлука о буџету града Београда за 2005. годину – 1

Акти Града
17

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2005. години

Акти Града
19

Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
23

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
28

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

Акти Града
29

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћ ења град Београд

Акти Града
29

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

Акти Града
29

Ценовник услуга Градске управе

Акти Града
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији органа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
31

Одлука о Општинском већу општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Одлука о измени и допуни Привременог пословника о раду Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2004. годину

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
36

Пословник о раду Скупштине општине Вождовац (пречишћен текст)

Акти градских општина Вождовац
45

Пословник о раду Општинског већа општине Звездара

Акти градских општина Звездара
47

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду органа општине Раковица

Акти градских општина Раковица
48

Одлука о измени Привременог пословника Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2004. годину

Акти градских општина Раковица
51

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
51

Решење о оснивању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Раковица
51

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
51

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
52

Решење о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Раковица
52

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Раковица

Акти градских општина Раковица
52

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Раковица

Акти градских општина Раковица
52

Решење о разрешењу јавног правобраниоца општине Раковица

Акти градских општина Раковица
52

Решење о постављењу јавног правобраниоца општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о избору саветника председника општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о оснивању Савета за буџет, финансије и привредна питања

Акти градских општина Раковица
53

Пословник Скупштине општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
62

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2004. годину

Акти градских општина Савски венац
64

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
64

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
64

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2004. годину

Акти градских општина Савски венац
65

Одлука о буџету општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
75

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
75

Решење о постављењу секретара Општинског већа општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Одлука о утврђивању основице, стопа, рокова и начина плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2005. години

Акти јавних комуналних предузећа