» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2014. годину

Акти Града
27

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2015. години

Акти Града
31

Одлука о буџету Града Београда за 2015. годину

Акти Града
162

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2016. и 2017. години

Акти Града
169

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда

Акти Града
171

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
177

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
184

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

Акти Града
185

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда

Акти Града
186

Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града