» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица: Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9. месне заједнице на Врачару за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марулићеве, Шуматовачке и Пешачке стазе, градска општина Врачар

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста,деоница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда

Акти Града
3

Показатељ повећања потрошачких цена у новембру 2014. године

Акти Града
4

Одлука о промени Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2014. годину

Акти градских општина Раковица
10

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
11

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица” за 2015. годину

Акти градских општина Раковица
11

Закључак о приступању промени Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта број I-01-06-58/2013 од 22.марта 2013. године (пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин
18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из туризма број I-01-06-59/2013 од 22. марта 2013. године(пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса број I-01-06-55/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр Сурчин” број I-0106-56/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћентекст)

Акти градских општина Сурчин
20

Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Комисије за прописе Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
20

Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса 21 Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и осталих делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за период 1. децембар – 31. децембар 2014. године

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области информисања за период 1. децембар – 31. децембар 2014. године

Акти градских општина Сурчин