» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Локални акциони план запошљавања града Београда за 2015. годину

Акти Града
14

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину

Акти Града
58

Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије

Акти Града
58

Решење о именовању члана Градске изборне комисије

Акти Града
59

Решење о престанку дужности градског јавног правобраниоца

Акти Града
59

Решење о именовању градског правобраниоца града Београда

Акти Града
59

Решење о утврђивању престанка дужности заштитника грађана

Акти Града
59

Решење о избору заштитника грађана

Акти Града
59

Решење о утврђивању престанка дужности заменика заштитника грађана

Акти Града
59

Решења о давању сагласности на одлуке и изјаве ради спровођења поступка припајања Привредног друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном предузећу „Ада Циганлија” Београд

Акти Града
60

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” са Одлуком

Акти Града
60

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
60

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
61

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
61

Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
61

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
61

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
61

Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Градско стамбено”

Акти Града
62

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
62

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
62

Решење о именовању директора Ветеринарске установе „Ветерина Београд”

Акти Града
62

Решење о именовању вршиоца дужности директора установе културе „Вук Стефановић Караџић”

Акти Града
63

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београд

Акти Града