» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 54-2024, издат 2024-05-20
величина 556.02 Kb
1

Одлука о додели беби пакета новорођеној деци на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
3

Одлука о оснивању установе културе „Вук Стефановић Караџић”

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”

Акти Града
6

Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Белеф центра – установе културе у ликвидацији

Акти Града
8

План детаљне регулације за насеље Бусије, општина Земун

Акти Града
36

Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града