» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о буџету градске општине Земун за 2015. годину

Акти градских општина Земун
29

Одлука о Oпштинском правобранилаштву градске општине Земун

Акти градских општина Земун
32

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун

Акти градских општина Земун
34

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
34

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2015. годину

Акти градских општина Нови Београд
45

Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
46

Решење о именовању општинског правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
46

Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
46

Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
46

Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
46

Решење о именовању заменика општинског правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
47

Решење о именовању заменика општинског правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
47

Решење о именовању заменика општинског правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
47

Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводствене политике

Акти градских општина Нови Београд
57

Одлука о буџету градске општине Раковица за 2015. годину

Акти градских општина Раковица
114

Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
116

Закључак о подношењу иницијативе Агенцији за приватизацију за пренос удела државног капитала Рибарског газдинства а.д. на градску општину Раковица

Акти градских општина Раковица