» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Одлука о преузимању пословних зграда и просторија од Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о именовању члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о именовању члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о именовању члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
31

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Барајево за 2014. годину

Акти градских општина Барајево
37

Одлука о буџету градске општине Барајево за 2015. годину

Акти градских општина Барајево
54

Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
57

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
58

Решење о именовању директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
58

Одлука буџету градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
78

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и осталих делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
78

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
78

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области информисања за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
79

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области туризма за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
79

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
79

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Аграр Сурчин” за период 1. јануара до 31. јануара 2015. године

Акти градских општина Сурчин