» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2015. годину

Акти градских општина Вождовац
14

Одлука о Правобранилаштву градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац 17 Решење о избору заштитника грађана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о утврђивању престанка мандата заменику заштитника грађана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о избору заменика заштитника грађана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право управљања има ЈП „Пословни простор – Вождовац” са Одлуком

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
45

Одлука о начину ангажовања извршитеља Републике Србије

Акти градских општина Звездара
46

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе ангажовања извршитеља Републике Србије и предујма у поступцима принудног остваривања новчаних потраживања насталих у управним поступцима комуналне и грађевинске инспекције Управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
46

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребу набавке услуга и добара израде идејног решења и израду табли о значајним личностима, израду информационих табли, израду трејдмарка и услугу графичког обликовања за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
47

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе израде пројекта контроле распрострањености и активног сузбијања коровске биљке – амброзије на територији ГО Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
47

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе услуге израде видео-материјала за 2015. годину 47Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе уређивања јавних површина на територији ГО Звездара

Акти градских општина Звездара
48

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе принудног уклањања објеката на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
48

Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
49

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
51

Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета градске општине Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
52

Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
52

Одлука о укидању Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
53

Одлука о изради Стратешког плана развоја градске општине Звездара за период од 2015. до 2020. године

Акти градских општина Звездара
53

Решење о измени и допуни Решења о избору члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о постављењу општинског правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о давању сагласности на Одлуку о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија којима управља Јавно предузеће „Пословни простор Звездара” са Одлуком

Акти градских општина Звездара
57

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” са Одлуком

Акти градских општина Звездара
58

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” за 2014. годину

Акти градских општина Звездара
58

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
59

Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2015. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2014. години

Акти градских општина Звездара
59

Решење о именовању тима за праћење и извештавање реализације „Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 2015–2020

Акти градских општина Звездара
59

Решење о именовању Радне групе за израду Стратешког плана развоја градске општине Звездара за период од 2015. до 2020. године

Акти градских општина Звездара
60

Одлука о буџету градске општине Стари град за 2015. годину

Акти градских општина Стари град
78

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
83

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета

Акти градских општина Стари град
84

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
84

Решење о престанку функције члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
85

Одлука о избору члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
85

Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
85

Решење о постављењу правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
85

Решење о постављењу заменика правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град