» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

План потреба за ауто-такси превозом у граду Београду у 2005. години

Акти Града
1

Решење о условима и начину коришћења службених возила

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о највишем нивоу цена превоза путника у градском и приградском саобраћају

Акти Града
4

Решење о највишем нивоу цена комуналних производа и услуга

Акти Града
5

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила и пренос непрописно паркираних возила

Акти Града
10

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о нивоу цена погребних услуга

Акти Града
15

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти Града
17

Закључак о изменама и допунама интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
18

Одлука о привременом финансирању градске општине Звездара за 2005. годину

Акти градских општина Звездара
18

Одлука о буџету општине Стари град за 2005. годину

Акти градских општина Стари град
22

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за послове зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
22

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Одлука о образовању месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Пословник Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о избору чланова Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о избору чланова Комисије за међупш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о избору чланова Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о избору чланова Комисије за доделу признања општине

Акти градских општина Сурчин
36

Допуна Решења о избору чланова Комисије за прописе

Акти градских општина Сурчин
37

Допуна Решења о избору чланова Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о избору чланова Савета за развој и унапређ ење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о избору чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о избору чланова Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Сурчин
38

Ценовник карата и претплатних маркица ГСП „Београд”

Акти јавних комуналних предузећа
39

Одлука о накнадама за превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” – Београд, ПО „Ласта”, чија возила саобраћају на градским и приградским линијама на подручју града Београда, за путнике са појединачним претплатним картама

Акти јавних комуналних предузећа