» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на годишњи програм рада УФК – СРЦ „Ташмајдан” за 2015. годину

Акти Града
4

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дела објеката Остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица

Акти Града
7

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за алтернативни приступ Санитарној депонији „Винча”, Градске општине Палилула и Гроцка

Акти Града
8

Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2014. године

Акти Града
8

Одлука о проширењу гробља у насељу Руцка

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
10

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац