» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Стратегија управљања ризицима Града Београда

Акти Града
6

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
10

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице

Акти Града
11

Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Града Београда

Акти Града
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву града Београда

Акти Града
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда

Акти Града
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда

Акти Града
21

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда

Акти Града
23

Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
23

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге

Акти Града
24

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава „Симпо” а.д. Врање, „Кондива” д.о.о. Бујановац и „Simpo line” d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу „Симпо” а.д. Врање

Акти Града
25

Решење о разрешењу заменика градског правобраниоца града Београда

Акти Града
25

Решење о избору заменика заштитника грађана

Акти Града
25

Решење о избору заменика заштитника грађана

Акти Града
26

Решење о избору заменика заштитника грађана

Акти Града
26

Решење о именовању главног урбанисте

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Инфостан”– 26

Акти Града
27

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града
28

Закључак о приступању промени Статута града Београда

Акти Града
28

Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Београда и Градском јавном правобранилаштву

Акти Града