» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника

Акти Града
2

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга Ветеринарске установе „Ветерина Београд” са Одлуком и Допуном ценовника

Акти Града
3

Правилник о условима, критеријумима и начину финансирања програма од јавног интереса средствима Секретаријата за социјалну заштиту за период од 2015. до 2018. године

Акти Града
5

Решење о присупању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Селтерс бање и Кораћичке бање, градска општина Младеновац

Акти Града
6

Решење о измени Решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 11, између Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска општина Земун

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун

Акти Града
7

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац

Акти Града
9

Решење о измени Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
9

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација

Акти градских општина Барајево
10

Решење о допуни Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
10

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација
14

Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд

Колективни уговори
25

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда

Колективни уговори