» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти Града
13

Правилник о раду запослених у органима Града Београда

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада установе „Градски центар за физичку културу” за 2015. годину

Акти Града
15

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Градској општини Стари град у периоду 2014–2016. године

Акти градских општина Стари град
18

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о образовању Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о именовању директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
20

Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину

Акти градских општина Обреновац
49

Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
51

Одлука о значајним датумима које прославља – обележава Градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
51

Одлука о приступању изради локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији Градске општине Обреновац за период 2016–2021. године

Акти градских општина Обреновац
52

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
53

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
54

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
56

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
57

Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
57

Решење о престанку функције јавног правобраниоца Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
57

Решење о постављењу правобраниоца Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
58

Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
58

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац