» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у децембру 2004. године

Акти Града
1

Одлука о буџету општине Вождовац за 2005. годину

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Земун за 2004. годину

Акти градских општина Земун
7

Одлука о начину организације рада Општинске управе општине Земун и привременом прихватању послова из делокруга рада Општинске управе општине Сурчин

Акти градских општина Земун
7

Одлука о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Одлука о образовању, организацији и делокругу рада месних канцеларија на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о оснивању месних заједница за подручје градске општине Земун

Акти градских општина Земун
12

Одлука о начину и поступку давања у закуп пословног простора којим управља и газдује ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
14

Пословник Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Земун
23

Решење о избору чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Земун
23

Решење о избору чланова Савета за развој и унапређ ење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
23

Решење о избору чланова Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
24

Решење о избору чланова Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
24

Решење о избору чланова Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Земун
24

Решење о избору чланова Комисије за доделу признања општине

Акти градских општина Земун
24

Решење о избору чланова Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
25

Решење о избору чланова Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
25

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
25

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања ЈП „Пословни простор Земун” за 2005. годину

Акти градских општина Земун
25

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
25

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2004. годину

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2005. годину

Акти градских општина Палилула
36

Одлука о Општинској управи градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
42

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
43

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења СО Палилула

Акти градских општина Палилула
43

Одлука о измени Одлуке о Јавном правобранилаш тву градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
44

Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за градску општину Палилула „Палилула – инвест”

Акти градских општина Палилула
45

Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса, промет и услуге „Палилула – инвест”

Акти градских општина Палилула
46

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса, промет и услуге „Палилула – инвест”

Акти градских општина Палилула
46

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Палилула – инвест”

Акти градских општина Палилула
46

Решење о образовању Комисије за прописе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о образовању Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о образовању Савета за привредна питања и буџет Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
48

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
48

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
48

Одлука о измени Одлуке о Јавном правобранилаш тву општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
48

Решење о именовању Изборне комисије општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о разрешењу јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о постављењу јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о постављењу Горана Митровића за заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о постављењу Споменке Михаиловић за заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о постављењу Божице Вукадиновић-Цветковић за заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о постављењу Радице Мирковић за заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица