» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу МРС „Бежанија”са градским гасоводним прикључком, од постојећег радског гасовода у Земунској улици до планиране МРС „Бежанија”, Градска општина Нови Београд

Акти Града
4

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун 5 Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун 5 Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Одлука о давању сагласности на употребу имена и грба градске општине Савски венац у пословном имену Спортског друштва основаног 25. децембра 2014. године кога чине Атлетски клуб „Тркач”, Бирчанинова 10, Рукометни клуб „Младост”, Сарајевска 20 и Клуб спорта рекреације „Топчидер”, Савска 20

Акти градских општина Савски венац
7

Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
7

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд

Исправкe
7

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Надежда Петровић”, Нови Београд

Исправкe
7

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Дугалић”, Београд

Исправкe