» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о проглашењу господина Петера Хандкеа, писца и хуманисте, за почасног грађанина Београда

Акти Града
1

Одлука о проглашењу господина Никите Михалкова, филмског ствараоца, за почасног грађанина Београда

Акти Града
1

Одлука о проглашењу господина Торвалда Столтенберга за почасног грађанина Београда

Акти Града
1

Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
4

Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун

Акти Града
5

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу МРС „Бежанија” са градским гасоводним прикључком, од постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС „Бежанија”, Градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар

Акти Града
7

Одлука о подизању споменика српским жртвама страдалим у оружаним сукобима од 1991. године на простору бивше Југославије

Акти Града
7

Одлука о подизању споменика научнику и проналазачу Михајлу Пупину

Акти Града
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
8

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
8

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А1 Б7

Акти Града
18

План детаљне регулације за подручје између улица: Учитеља Михајловића, Београдске, Стевана Белића, Бранка Радичевића, Милорада Ћирића и Ђорђа Миловановића у Железнику, Градска општина Чукарица

Акти Града
30

Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда

Акти Града
31

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Вук Стефановић Караџић” из Београда

Акти Града
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
31

Решење о разрешењу заменика председника, члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
31

Решење о именовању заменика председника, члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
32

Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
32

Решење о измени Решења Привременог органа Града Београда о именовању Извршног одбора Сталне манифестације у области спорта од значаја за Град Београд – маратон на период од две године 32 Решење о измени Решења Привременог органа Града Београда о именовању Организационог одбора Сталне манифестације у области спорта од значаја за Град Београд – маратон на период од две године

Акти Града
33

Решење о разрешењу – вршиоца дужности директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића

Акти Града
33

Решење о именовању директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића

Акти Града
33

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града
38

Правилник о спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач Град Београд

Акти Града