» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу Гроцка

Акти Града
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације „Циглана” уз Батајнички пут, Градска општина Земун

Акти Града
2

Стратегија управљања ризицима Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о условима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја Градске општине Вождовац средствима из буџета Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Одлука о пружању правне помоћи

Акти градских општина Вождовац
13

Одлука о одржавању чистоће у посебном насељеном месту Градске општине Вождовац – Рипњу

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о постављењу правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о утврђивању престанка мандата директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о именовању директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I , Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу и спорт „Шумице” за 2015. годину

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе Спортски центар „Вождовац” за 2015. годину

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
19

Одлука о употреби и заштити грба и заставе (стега) Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
22

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини Градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Врачар
22

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
24

Стратегија финансијског управљања и контроле у Градској општини Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
47

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
48

Одлука о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
49

Одлука о награђивању ученика и њихових наставника – ментора из буџета Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
50

Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара

Акти градских општина Звездара
51

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања елабората техничке заштите за подизање нивоа безбедности у основним школама на територији Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
51

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе едукација пољопривредних произвођача у циљу унапређења пољопривредне производње на територији ГО Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
51

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе одржавања некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
52

Одлука о повећању неновчаног основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара

Акти градских општина Звездара
52

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја Градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
52

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
54

Одлука о утврђивању накнаде за рад одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
54

Одлука о плаћању заједничких трошкова по основу коришћења простора

Акти градских општина Чукарица
55

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
55

Решење о именовању директора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
55

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
55

Решење о именовању директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
55

Одлука о другој допуни Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке оснивању Јавног предузећа „ Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
56

Одлука о поништавању Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
56

Одлука о поништавању Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
56

Одлука о поништавању Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
57

Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
57

Решење о измени Решења о утврђивању распореда радног времена у Управи и Јавном правобранилаштву Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
57

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
61

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
62

Одлука о допуни Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у опшини Сурчин за период 2013–2017. године број I-01-06-402/2013 од 30.децембра 2013. године

Акти градских општина Сурчин
62

Одлука о престанку функције члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин
63

Закључак о престанку мандата текућем сазиву Савета Месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин
63

Закључак о давању сагласности за Измене и допуне Статута Месне заједнице Радиофар

Акти градских општина Сурчин
63

Закључак о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
63

Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Колективни уговори