» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
6

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
11

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
12

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Циглана уз Батајнички пут”, Градска општина Земун

Акти Града
13

Одлука о подизању бисте сликару Павлу Никитовићу Нику

Акти Града
13

Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу, најмлађем војнику Првог светског рата

Акти Града
14

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
14

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Зеленило – Београд”

Акти Града
14

Одлука о измени Одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава „Симпо” а.д. Врање, „Кондива”д.о.о . Бујановац и „Simpo line” d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу „Симпо” а.д. Врање

Акти Града
15

Измене и допуне Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда 15 План детаљне регулације Санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка

Акти Града
21

План детаљне регулације Санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име друштва у оснивању – Привредно друштво за популаризацију џез музике „Jazz Belgrade” д.о.о. Београд

Акти Града
46

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
46

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
46

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
47

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
47

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
47

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
47

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
47

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
47

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
47

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
48

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
48

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
48

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
48

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
48

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
48

Решење о одређивању представника Града Београда у Скупштини Привредног друштва „Зоолошки врт града Београда” д.о.о.

Акти Града
49

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”

Акти Града
49

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд 49 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
49

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичке организације Београда

Акти Града
49

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Историјског архива Београда

Акти Града
50

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града