» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о грађевинском земљишту

Акти Града
15

Одлука о располагању становима Града Београда

Акти Града
26

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
26

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
26

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
26

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
27

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”

Акти Града
27

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”

Акти Града
27

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
27

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
27

Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
28

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд

Акти Града
28

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, градска општина Савски венац

Акти Града
29

Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2015. године

Акти Града
29

Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
32

Одлука о измени Пословника о раду Општинске изборне комисије број IV-002-013-23/2012-1 од 30.марта 2012. године

Акти градских општина Сурчин
32

Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

Акти јавних предузећа и других организација