» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
2

Измена Пословника Градског већа Града Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Измену ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Изменом ценовника

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру београдских фестивала

Акти Града
3

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о начину финансирања програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о престанку функције председнице Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о престанку функције заменика председника Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору заменице председника Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању чланице Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о разрешењу члана Савета за запошљавање Градске општине Земун и именовању новог члана Савета

Акти градских општина Земун
10

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину

Акти градских општина Палилула
39

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
39

Решење о разрешењу Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
40

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
40

Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
40

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
41

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета

Акти градских општина Стари град
41

Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
41

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град” за 2015. годину

Акти градских општина Стари град
41

Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе „Пароброд” за 2015. годину

Акти градских општина Стари град
42

Стратегија управљања ризицима градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
47

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину

Акти градских општина Барајево
81

Одлука о измени и допуни Одлуке о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
82

Решење о промени назива улице VI личке дивизије у МЗ Лисовић

Акти градских општина Барајево
82

Решење о образовању Радне групе за управљање ризицима градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
82

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
82

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација

Акти градских општина Барајево