» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
59

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти Града
59

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти Града
59

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти Града
60

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти Града
60

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти Града
60

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти Града
60

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац

Акти Града
61

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти Града
61

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти Града
61

Решење о постављењу директора Јавног предузећ а за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти Града
61

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за коришћење средстава од накнаде за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и угља општине Лазаревац

Акти Града
62

Решење о разрешењу директора Фонда за коришћење средстава од накнаде за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и угља општине Лазаревац

Акти Града
62

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за коришћење средстава од накнаде за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и угља општине Лазаревац

Акти Града
62

Решење о постављењу директора Фонда за коришћ ење средстава од накнаде за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и угља општине Лазаревац

Акти Града
62

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти Града
63

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти Града
63

Решење о разрешењу в.д. директора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти Града
63

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти Града
63

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти Града
64

Решење о постављењу директора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти Града
64

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и постдипломаца

Акти Града
64

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и постдипломаца

Акти Града
64

Одлука о привременом финансирању буџета општине Младеновац за период јануар–март 2005. године

Акти градских општина Младеновац
65

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2005. годину

Акти градских општина Обреновац
70

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Бело Поље” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
72

Исправка Решења о оснивању Савета за буџет, финансије и привредна питања СО Раковица

Исправкe