» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А3 Б5

Акти Града
11

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б2

Акти Града
17

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2014. годину

Акти градских општина Земун
26

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2015. годину

Акти градских општина Земун
48

Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Земун
48

Решење о разрешењу члана Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Одлука о давању сагласности на Пројекат јавноприватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности, сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке за одабир приватног партнера за реализацију пројекта ЈПП

Акти градских општина Гроцка