» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности на Ценовник основних услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Ценовник осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране” број I – 6448/16 од 9. априла 2015. године са Одлуком

Акти Града
4

Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења на територији града Београда

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, градска општина Земун

Акти Града
7

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и границе УМП-а, градска општина Вождовац

Акти Града
9

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац

Акти Града
10

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса Предузећа „ВМЛ” до пристана на левој обали реке Саве, градска општина Сурчин

Акти Града
11

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е 7, између Булевара краља Александра и улице Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, градска општина Звездара

Акти Града
12

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица

Акти Града
13

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд

Акти Града
14

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, градска општина Раковица

Акти Града
15

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 68, градска општина Нови Београд

Акти Града
17

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области активности које су усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
19

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних предузећа и других организација