» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2015. године

Акти Града
1

Решење о утврђивању престанка дужности заменика начелника Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о постављењу заменика начелника Управе Градске општинеЗемун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2014. годину

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину

Акти градских општина Нови Београд
18

Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
18

Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Одлука о оснивању Месне заједнице „Др Иван Рибар” на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о именовању директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
22

Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2015. годину (први ребаланс)

Акти градских општина Стари град
38

Одлука о брисању огранка Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „МиланГале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
38

Решење о давању сагласности на Решење о одређивању висине закупнине пословног простора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са решењем

Акти градских општина Стари град
39

Решење о промени назива дела Улице Мовтица, у МЗ Уровци, Градска општина Обреновац, у Поп Перина улица

Акти градских општина Обреновац
39

Сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
40

Сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за грађевинске услуге са Одлуком

Акти градских општина Сурчин