» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 12, Градска општина Нови Београд

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар

Акти Града
3

Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање „Радио–Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о измени Решења о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о распореду добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из 2014. године

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о распореду нераспоређене добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из претходног периода

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о давању сагласности на План и програм за 2015. годину „Првог приградског позоришта Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
32

Одлука о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
32

Одлука о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Сурчин у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
33

Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин
33

Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Прогар

Акти градских општина Сурчин
33

Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Нови Сурчин

Акти градских општина Сурчин
34

Колективни уговор за Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”

Колективни уговори