» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
Број 27 носи датум 29. мај 2015. године, као што је и видљиво на првој страни и и парним странама тог броја. На непарним странама грешком је одштампан датум 27. мај 2015. године, што треба имати у виду код примене аката који су објављени у том броју.
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Градског центра за социјално предузетништво Београда број 308 од 7. маја 2015. године

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” на Споразум о једнократној новчаној накнади у поступку решавања вишка запослених са Споразумом

Акти Града
2

Одлука о начину евидентирања организовања послова одржавања стамбених зграда и мерама за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда на подручју Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
5

Одлука о исправци и језичком усклађивању аката из надлежности Скупштине Градске општине Савски венац са недискриминаторском родном терминологијом

Акти градских општина Савски венац
5

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2014. годину

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2014. годину 23 Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
50

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Oпштинском правобранилаштву Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Одлука о увођењу недискриминаторске родне терминологије у акте свих органа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
51

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
51

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
51

Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
51

Правилник о условима, критеријумима и начину расељавања лица – власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацији Умка–Дубоко

Акти градских општина Чукарица
52

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
60

Решење о разрешењу директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
60

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
60

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
61

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
61

Решење о разрешењу директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
61

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
61

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са допунама ценовника

Акти градских општина Гроцка