» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о избору Комисије за привреду, буџет и финансије

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о избору Комисије за урбанизам и комуналностамбене делатности

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о избору Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору Комисије за организацију и нормативна акта

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору Савета за управу и локалну самоуправу

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору Савета за образовање, спорт и омладину

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о измени и допуни Статута Јавног предузећ а за управљање и коришћење пословним простором „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о допуни Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о организацији Општинске управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Одлука о Општинском већу градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
13

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2005. годину

Акти градских општина Нови Београд
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Нови Београд за 2004. годину

Акти градских општина Нови Београд
25

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Нови Београд за 2004. годину

Акти градских општина Нови Београд
31

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
33

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о именовању чланова Управног одбора Предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда” ДОО

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда” ДОО

Акти градских општина Нови Београд
34

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
34

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
35

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији органа градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
38

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
39

Одлука о Општинском већу градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
41

Одлука о организацији Општинске управе градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
45

Одлука о измени Одлуке о Јавном правобранилаш тву општине Сопот

Акти градских општина Сопот
45

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сопот за 2004. годину

Акти градских општина Сопот
47

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2005. годину

Акти градских општина Сопот
49

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
49

Одлука о образовању савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин и именовању чланова

Акти градских општина Сурчин
50

Одлука о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о висини накнаде за одржавање стамбених зграда и чишћење

Акти јавних комуналних предузећа
51

Одлука о висини накнаде за коришћење гаража, гаражних места и боксова

Акти јавних комуналних предузећа
52

Одлука о спровођењу Решења градоначелника града Београда бр. 38-572/04-Г – цена воде и услуге канализације

Акти јавних комуналних предузећа
52

Одлука о усвајању ценовника погребних услуга

Акти јавних комуналних предузећа
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије

Акти јавних комуналних предузећа
54

Одлука о ценама пијачних услуга

Акти јавних комуналних предузећа
58

Одлука о ценама димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате

Акти јавних комуналних предузећа
59

Решење у утврђивању цена услуга изношења смећа

Акти јавних комуналних предузећа
60

Ценовник услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти јавних комуналних предузећа