» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд – НовиСад (М 22), саобраћајнице Т 6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Градска општина Земун

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока имеђу улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, Градска општина Чукарица

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, Градска општина Земун

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и ауто-пута, Градска општинаВождовац

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцудо ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда

Акти Града
7

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2014. годину

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2015. годину

Акти градских општина Врачар
36

Решење о престанку функције председника Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
37

Решење о престанку функције заменице председника Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
37

Решење о престанку функције чланова и чланица Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
37

Решење о избору председнице Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
37

Решење о избору заменика председнице Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
37

Решење о избору чланова и чланица Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
38

Закључак поводом препоруке Агенције за борбу против корупције за разрешење председника Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
38

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2014. годину

Акти градских општина Звездара
48

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
66

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Акти градских општина Звездара
66

Одлука о измени и допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
67

Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
67

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
68

Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2015. години

Акти градских општина Звездара
68

Одлука о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за потребе уређења јавних површина на територији Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
69

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања пројекта парцелације и препарцелације за потребе Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
69

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања геодетског инструмента (тотална станица) ради прецизних геодетских мерења за потребе Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
69

Одлука о издвајању буџетских средстава за помоћ верским заједницама за опремање и санацију верских објеката

Акти градских општина Звездара
70

Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку електрокардиограм (ЕКГ) уређаја и холтер ЕКГ апарата за потребе Клиничко-болничког центра Звездара

Акти градских општина Звездара
70

Одлука о издвајању буџетских средстава ради израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
70

Одлука о издвајању буџетских средстава за набавску еко холдера (држача за кесе) са кесом

Акти градских општина Звездара
71

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе увођења система видео-надзора Полицијскестанице Миријево

Акти градских општина Звездара
71

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе спровођења поступка ликвидације УК „Вук Караџић” у ликвидацији

Акти градских општина Звездара
71

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Установе културе „Вук Караџић” у ликвидацији

Акти градских општина Звездара
72

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација