» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о измени Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда

Акти Града
1

Одлука о изради Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „НиколаТесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 13, Градска општина Нови Београд

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Блока 68, Градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, Градска општина Нови Београд

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, Градска општина Земун

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд – Нови Сад (М 22),саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Градска општина Земун

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар

Акти Града
10

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е 7 између Булевара краља Александра и улица: Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, Градска општина Звездара

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, Градска општина Вождовац

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улице Владимира Томановића и ауто-пута, Градска општина Вождовац

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и границе УМП-а, Градска општина Вождовац

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, Градска општина Чукарица

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, Градска општина Чукарица

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, Градска општина Раковица

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ” до пристана на левој обали реке Саве, Градска општина Сурчин

Акти Града
19

Одлука о подизању споменика Гаврилу Принципу

Акти Града
20

Одлука о подизању споменика Николи Тесли

Акти Града
20

Одлука о подизању бисте Борислава Пекића

Акти Града
20

Одлука о подизању скулптуре „Пријатељство”

Акти Града
20

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
21

План детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац

Акти Града
35

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
35

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
35

Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име предузетника у оснивању – Jacqueline Suzanne Roekens PR authentic Belgrade centre hostel Beograd

Акти Града
35

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” са Одлуком

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Центра за ликовно образовање

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Дечјег културног центра Београд

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Педагошког музеја

Акти Града
36

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града