» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о оснивању „Фондације за младе таленте Града Београда”

Акти Града
2

Одлука о подизању скулптуре „Београдски читач”

Акти Града
2

Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације Белеф центра – установа културе у ликвидацији

Акти Града
5

Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације „Југоконцерт” – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији

Акти Града
6

Правила Међународног такмичења музичке омладине

Акти Града
7

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину

Акти Града
50

Решење о проглашењу споменика природе „Топчидерски парк”

Акти Града
55

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа Града Београда

Акти Града
55

Решење о одређивању назива улице на територији Градске општине Врачар

Акти Града
55

Решење о одређивању назива улица на територији градских општина Чукарица, Вождовац и Савски венац

Акти Града
55

Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име привредног друштва Ball SSC Belgrade D.O.O Beograd – Novi Beograd

Акти Града
55

Решење о измени Решења број 3-811/14-С од 27.јула 2014. године и 3-1039/14-С од 18. септембра2014. године о одређивању представника Града Београда у Скупштини Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд ДОО

Акти Града
56

Решење о именовању директора Фондације за младе таленте Града Београда

Акти Града
56

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
56

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
56

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града
58

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града