» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (за пакет чишћења „Напредни” и „Сјајно”) Јавном предузећу „Градско стамбено” са Одлуком

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, Градска општина Палилула

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица

Акти Града
7

Одлука о утврђивању сталних манифестација у области културе, образовања и спорта од значаја за ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Сагласност на Одлуку ЈП „Сурчин” о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у Радничком насељу у Бечмену са одлуком

Акти градских општина Сурчин