» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Установе културе „Вук Караџић” – у ликвидацији

Акти градских општина Звездара
11

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
11

Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште”

Акти градских општина Звездара
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину

Акти градских општина Савски венац
26

Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
30

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању, пословима и начину финансирања месних заједница на територији Градске општине Савски венац бр. 06-17/2000-I-01 од 1. јуна 2000. године

Акти градских општина Савски венац
30

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину

Акти градских општина Гроцка
47

Одлука о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
51

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
51

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са Допуном ценовника

Акти градских општина Гроцка