» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга Ветеринарске установе „Ветерина Београд” са Одлуком о усвајању Допуне ценовника и Допуном ценовника

Акти Града
2

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
2

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2015. годину

Акти градских општина Врачар
23

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Решење о разрешењу чланова и чланице сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
24

Решење о избору чланова и чланице сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
24

Решење о разрешењу председнице, чланова/ чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
24

Решење о именовању председника, чланова/ чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
25

Решење о разрешењу заменика председника Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац - 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
25

Решење о именовању заменика председника Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац - 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
25

Пословни простор Земун” за одржавање пословног простора д.о.о. Земун

Акти градских општина Земун
26

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
26

Решење о измени и допуни Решења о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
26

Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о измени Одлуке о оснивању Месне заједнице „Др Иван Рибар” на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” – 27

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о оснивању Савета за безбедност Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
30

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
30

Одлука о промени статуса Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
30

Одлука о пружању финансијске помоћи породиљама Градске општине Палилула у 2015. години

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину

Акти градских општина Палилула
54

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга у делу који се односи на ценовник погребних услуга и ценовник накнада за извођење занатских радова у кругу гробља са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
55

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац