» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини града Београда

Акти Града
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Светог Николе (Баје Секулић а), Топличке, Димитрија Туцовића и Рузвелтове – општина Звездара

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина подручја Аутокоманде – општина Вождовац

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 1 између улица: Париске комуне, Омладинских бригада, Булевар АВНОЈ-а и Народних хероја у Новом Београду

Акти Града
3

Одлука о одређивању јавног грађевинског земљиш та на територији катастарске општине Стари град

Акти Града
4

Одлука о одређивању органа града Београда за учешће у закључивању посебних и појединачних колективних уговора за јавна предузећа и установе чији је оснивач град Београд

Акти Града
4

Одлука о подизању спомен-парка „Топовске шупе” у Београду

Акти Града
4

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта и финансијски план за 2005. годину

Акти Града
32

Решење о оснивању Прихватилишта за одрасла и стара лица у Београду

Акти Града
33

Решење о именовању в.д. директора Прихватилиш та за одрасла и стара лица у Београду

Акти Града
33

Решење о измени Решења о оснивању Туристичке организације Београда

Акти Града
34

Решење о давању сагласности на Статут Куће легата из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 46

Акти Града
34

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним школама на територији града Београда

Акти Града
51

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у средњим школама на територији града Београда

Акти Града
63

Одлука о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретности које користи општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
64

Одлука о измени Одлуке о оснивању Општинског фонда за стипендирање студената и постдипломаца

Акти градских општина Лазаревац
65

Одлука о измени Правила Општинског фонда за стипендирање студената и постдипломаца

Акти градских општина Лазаревац
65

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећ а за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
65

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећ а за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
65

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Лазаревац и о платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Лазаревац
67

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
67

Измене Плана за постављање привремених објеката у месним заједницама на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
68

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца”

Акти градских општина Лазаревац
68

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца”

Акти градских општина Лазаревац
68

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца”

Акти градских општина Лазаревац
69

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца”

Акти градских општина Лазаревац
69

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца”

Акти градских општина Лазаревац
69

Решење о постављењу директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца”

Акти градских општина Лазаревац
69

Решење о разрешењу једног члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
70

Решење о именовању једног члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
70

Решење о престанку дужности члана Комисије за планове

Акти градских општина Лазаревац
70

Решење о именовању члана Комисије за планове

Акти градских општина Лазаревац
70

Решење о образовању Комисије за називе улица, тргова и других делова насељених места на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
71

Одлука о Општинској управи општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
75

Пословник о раду Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
79

Закључак о измени Интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана Обреновца

Акти градских општина Обреновац
79

Исправка Одлуке о ценама пијачних услуга

Исправкe