» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима

Акти Града
2

Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборни у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
3

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину

Акти градских општина Барајево
25

Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
27

Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
30

Решење о промени назива Улице VI личке дивизије у МЗ Бождаревац

Акти градских општина Барајево
30

Решење о промени назива Улице београдског батаљона у МЗ Баћевац

Акти градских општина Барајево
30

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних рганизација у области Програма за стара лица, активности пензионерских организација

Акти градских општина Барајево
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину

Акти градских општина Младеновац
96

Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
96

Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
96

Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
96

Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
97

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
98

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
99

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
100

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац