» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју Градске општине Вождовац – 2

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину финансирања програма удружења на територији Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о изменама Одлуке о финансирању потреба и интереса младих на територији Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању заменика директора установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
7

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Акти градских општина Нови Београд
18

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о заштитнику грађана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
21

Одлука о приступању Градске општине Раковица „Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе”

Акти градских општина Раковица
21

Одлука о именовању координатора Канцеларије за младе Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о престанку мандата председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о престанку дужности члановима Већа Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Решење о избору чланова Већа Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Решење о разрешењу заменика заштитника грађана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Решење о избору заменика заштитника грађана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Решење о разрешењу заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Решење о избору заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Решење о разрешењу заменика заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Решење о избору заменика заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Решење о измени и допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
25

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
25

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о давању у закуп пословног простора – 27

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник Градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
33

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката физичких и правних лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета

Акти градских општина Стари град
34

Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
34

Решење о именовању члана Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град