» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине Стари град и Савски венац

Акти Града
9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град

Акти Града
11

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза), градске општине Нови Београд и Земун

Акти Града
12

Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
12

План детаљне регулације између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и трасе УМП-а, градска општина Звездара

Акти Града
33

Решење о проглашењу заштите споменика природе „Бајфордова шума”

Акти Града
38

Решење о одређивању назива улица на територији градских општина Чукарица, Вождовац, Барајево, Палилула и Земун

Акти Града
38

Решење о измени Решења број 3-811/14-С од22. јула 2014. године, 3-1039/14-С од 18. септембра2014. године и 3-498/15-С од 23. јуна 2015. године оодређивању представника Града Београда у Скупштини Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд д.о.о.

Акти Града
38

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дечјег културног центра Београд

Акти Града
38

Решење о именовању директора Дечјег културног центра Београд

Акти Града
38

Решење о именовању директора Привредног друштва „Слободна зона Београд 2015” д.о.о.

Акти Града
39

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
40

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине Стари град и Савски венац

Акти Града
41

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, градска општина Стари град

Акти Града
43

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза), градске општине Нови Београд и Земун

Акти Града
44

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са Допуном ценовника

Акти градских општина Гроцка
44

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Младеновац у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац