» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком

Акти Града
2

Решење о разрешењу начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о постављењу начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о постављењу заменице начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о разрешењу заменика начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о образовању Савета за миграције Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд – 3

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о организацији Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Одлука о службеним путовањима

Акти градских општина Нови Београд
29

Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова и Метохије по личном захтеву странке

Акти градских општина Нови Београд
29

Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова и Метохије, по захтевима корисника, у којима одлуку о избору корисника доноси Савет за управљање миграцијама и трајна решења Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
30

Одлука о оснивању Установе за спорт „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
32

Одлука о оснивању Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
34

Одлука о измени Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о именовању в.д. директора Установе за спорт „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о именовању в.д. директора Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о именовању чланова Управног одобра Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о именовању директора „Хуманитарне фондације Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о утврђивању престанка функције председника Управног одбора „Хуманитарне фондације Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о именовању председника Управног одбора „Хуманитарне фондације Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
36

Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
36

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
37

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
37

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
41

Одлука о оснивању Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
42

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” за 2015. годину и Посебан програм коришћења помоћи оснивача за 2015. годину

Акти градских општина Стари град
43

Решење о разрешењу заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о престанку функције председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору заменика председника Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
45

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
45

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
45

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
45

Решење о разрешењу дужности заменика начелника Управе Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац