» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о начину и условима измирења старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, чији је корисник Градска општина Врачар, а којим управља Јавно предузеће „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора/директорке Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
3

Решење о стављању ван снаге Решења Скупштине Градске општине Врачар о разрешењу председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
3

Решење о именовању члана Комисије за именовања Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
4

Статут Градске општине Врачар (пречишћен текст)

Акти градских општина Врачар
13

Одлука о организацији Управе Градске општине Врачар (пречишћен текст)

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град (други ребаланс) за 2015. годину

Акти градских општина Стари град
36

Одлука о измени Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга на територији Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
36

Упутство о раду трезора

Акти градских општина Сурчин