» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти Града
3

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Звездара са Одлуком

Акти градских општина Звездара
27

Решење о изменама Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
28

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
139

Одлука о начину обрачуна и наплате основних комуналних услуга – испорука воде за пиће и одвођење искоришћених вода (канализација) на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
142

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању новог гробља на локацији „Петковача” КО Барошевац и о начину његовог коришћења за пресељење месног гробља у Барошевцу

Акти градских општина Лазаревац
142

Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
142

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
143

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
143

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
143

Решење о престанку дужности члана Комисије за називе улица, тргова и других делова насељених места на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
143

Решење о давању сагласности на Треће измене Програма пословања ЈП „Дирекција” Лазаревац за период 1. јануар – 31. децембар 2015. године

Акти градских општина Лазаревац
143

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2015. годину – прва измена

Акти градских општина Лазаревац
144

Решење о давању сагласности на II ребаланс програма пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
144

Решење о давању сагласности на Измене Плана и програма рада Центра за културу Лазаревац за 2015. годину са Изменом финансијског плана Центра за културу Лазаревац за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
144

Решење о давању сагласности на Прву измену Плана и програма за 2015. годину „Првог приградског позоришта Лазаревац” са Изменом финансијског плана „Првог приградског позоришта Лазаревац” за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
144

Одлука о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
145

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о изузимању на одређено време од примене дела Ценовника осталих услуга комуналне инфраструктуре са Одлуком

Акти градских општина Обреновац