» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

План детаљне рагулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6–9

Акти Града
21

План детаљне регулације блока између улица: Димитрија Туцовића, Живојина Жујовића, Љубљанске и Чегарске, општина Звездара

Акти Града
36

План детаљне регулације блокова 132 и 133 између улица: Владе Зечевића (Ивана Ђаје), Нјегошеве, Максима Горког, 14. децембра (Цара Николаја) и Макензијеве – општина Врачар

Акти Града
47

План детаљне регулације блока између улица: Цвијић еве, Рузвелтове, Албанске споменице и Никодима Милаша (Радмиле Рајковић) на територији општине Палилула

Акти Града
56

План детаљне регулације за део Жаркова, уз Трговач ку улицу – општина Чукарица (нацрт плана) – 56

Акти Града
67

План детаљне регулације за реконструкцију саобраћ ајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”

Акти Града
78

План детаљне регулације за изградњу православног храма са пратећим објектима на подручју Чукарице

Акти Града
85

Решење о именовању Комисије за доделу Награде града Београда за стваралаштво младих

Акти Града
85

Колективни уговор о измени Појединачног колективног уговора Јавног предузећа за стамбене услуге

Акти Града