» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку којом се мења цена услуге изношења комуналног отпада за домаћинства ЈКП „Градска чистоћа” са Одлуком

Акти Града
2

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 15. новембра 2015. године до 15. марта 2016. године (у зимским условима)

Акти Града
3

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Земун, град Београд, Република Србија и општине Keqiao, град Shaoxing, провинција Zhejiang, Народна Република Кина

Акти градских општина Земун
3

Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за културу Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
20

Одлука о начину давања у закуп пословног простора, утврђивању зона и начину поступања приликом признавања трошкова инвестиционог одржавања пословних простора којима управља Јавно предузеће „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о разрешењу члана и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о именовању члана и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о разрешењу члана Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о именовању члана Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Културне установе „Галерија ‘73”

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о именовању председника Надзорног одбора Културне установе „Галерија ‘73”

Акти градских општина Чукарица
27

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о престанку функције заменика председнице Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о одобравању закључења Уговора о припајању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈП „Сурчин” број 7267/15 и 7268/15 од 9. октобра 2015. године

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о давању сагласности на измене Статута Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
52

Одлука о давању сагласности на Статут Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Одлука о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
52

Одлука о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2015. године до 30. јуна 2015. године

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о избору заменика председнице Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о разрешењу заменика секретара Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о именовању заменика секретара Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о измени Решења I-01-06-194/2012 од 17.септембра 2012. године о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о измени Решења број I-01-06-177/2013о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације о допуни Програма пословања за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о разрешењу директора и помоћника директора ЈП „Туризам” и констатацији престанка функције заменика директора ЈП „Туризам”

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора ЈП „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о разрешењу члана Савета Месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о разрешењу члана Савета Месне заједнице Петровчић

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о измени и допуни Решења о именовању Савета Месне заједнице Петровчић на територији Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин