» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Миливоју С. Мишовићу

Акти градских општина Земун
1

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна прим. др Томиславу Стефановићу

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Салиму Горанцу

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Николи Рагужу

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Радомиру Путнику

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Николици Недељковићу

Акти градских општина Земун
3

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Жељку Шашићу

Акти градских општина Земун
3

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Ивану Родићу

Акти градских општина Земун
3

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна глумачком пару – Бранки Пујић и Драгану Јовановићу

Акти градских општина Земун
3

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Музичкој школи „Коста Манојловић”

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
4

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину

Акти градских општина Савски венац
18

Одлука о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Одлука о промени оснивачког акта установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
23

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
23

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
23

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
23

Решење о именовању заменика правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
24

Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
24

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
24

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
25

Решење о разрешењу и именовању једног члана Управног одбора Дечјег културног центра „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
25

Приоритети за програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину

Акти градских општина Савски венац
25

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину

Акти градских општина Гроцка
45

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о разрешењу чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о разрешењу директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о разрешењу в.д. директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о разрешењу директора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
50

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
50

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
50

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
50

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

Исправкe