» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

План детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну

Акти Града
19

Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
19

Измене Социјалног програма за запослене у јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Београд у процесу реструктурирања предузећа и припреме за приватизацију

Акти Града
20

Решење о режиму саобраћаја возила којима се обавља снабдевање на територији града Београда

Акти Града
20

Решење о режиму кретања теретних моторних возила кроз Београд

Акти Града
21

Показатељ раста цена на мало у фебруару 2005. године

Акти Града
21

Правилник о звањима, занимањима и платама постављених и запослених лица у Општинској управи градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
24

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
24

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
24

Одлука о разрешењу Милана Поповића дужности председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
24

Одлука о давању сагласности на разрешење Горана Крецловића дужности заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
24

Решење о разрешењу Горана Крецловића дужности заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
25

Одлука о избору председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
25

Решење о разрешењу чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
25

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
25

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
25

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
26

Решење о постављењу секретара градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
26

Одлука о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
26

Решење о разрешењу начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
26

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
26

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
26

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
27

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
27

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
27

Решење о разрешењу Миодрага Маљковића дужности заменика јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
27

Решење о именовању Мирјане Јаковљевић за заменика јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
27

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
27

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
28

Решење о разрешењу Управног одбора ЈП „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
28

Решење о именовању Управног одбора ЈП „Пословни простор Звездара” – представника оснивача

Акти градских општина Звездара
28

Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Звездара” – представника оснивача

Акти градских општина Звездара
28

Решење о именовању главног и одговорног уредника листа „Наша Звездара”

Акти градских општина Звездара
28

Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника листа „Наша Звездара”

Акти градских општина Звездара
29

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
29

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о избору члана Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о измени Решења о избору председника и чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о образовању Комисије за стипендирање младих спортиста

Акти градских општина Барајево
30

Решење о давању сагласности на увећање укупног износа средстава за исплату увећане зараде ЈКП „10. октобар” Барајево за јануар 2005. године

Акти градских општина Барајево
30

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „10. октобар”, Барајево и Управног одбора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево о поверавању послова ЈКП „Инфостан”, Београд

Акти градских општина Барајево
30

Одлука о поверавању послова ЈКП „Инфостан”, Београд

Акти градских општина Барајево
30

Одлука о поверавању послова наплате комуналних услуга

Акти градских општина Барајево
31

Одлука о одређивању граница зона за наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе

Акти градских општина Младеновац
34

Одлука о пословном простору општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
37

Одлука о Јавном правобраниоцу општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
39

Одлука о изменама Одлуке о јавним признањима општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
39

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу Младеновца

Акти градских општина Младеновац
40

Одлука о припремању плана детаљне регулације између улице Космајске, Моравске и Баташевског потока

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о разрешењу дужности у Општинској изборној комисији СО Младеновац

Акти градских општина Младеновац
41

Решење о именовању председника, секретара и чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика

Акти градских општина Младеновац
41

Решење о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
42

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈП „ДИП – Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
42

Правилник о критеријумима за доделу станова у закуп на територији општине Младеновац избеглим и интерно расељеним лицима

Акти градских општина Младеновац
44

План о измени и допуни Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
44

Измене и допуне Статута ЈП Дирекције за грађевинског земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу „ДИП – Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
45

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и о платама и накнадама изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима и службама општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о измени Одлуке о коришћењу пословног простора општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор који користи општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
48

Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

План постављања покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
55

Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

Акти јавних комуналних предузећа
55

Исправка Одлуке о спровођењу Решења градонач елника града Београда број 38-572/04-Г – цене воде и услуге канализације

Исправкe
55

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије

Исправкe