» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки

Акти Града
2

Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац

Акти Града
4

Показатељ потрошачких цена у октобру 2015. године

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП „Пословни простор – Вождовац” са Одлуком

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац – 7

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о утврђивању престанка функције заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице” – 7

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о измени и допуни Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
8

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Закључак о исправци Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I , Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
8

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника за пружање услуга зимске службе са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
9

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети према ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
10

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
10

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању погребних услуга на гробљима ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин