» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи Града Београда

Акти Града
2

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за буџетску инспекцију

Акти Града
4

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за интерну ревизију Града Београда

Акти Града
6

Одлука о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о систему видео-надзора на територијиГрадске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о оснивању Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
13

Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
14

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Установе за спорт „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
14

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
14

Решење о стављању ван снаге Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за спорт „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
15

Решење о стављању ван снаге Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
15

Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
15

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
15

Решење о разрешењу директора „Хуманитарне фондације Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
15

Закључак о давању сагласности на Статут Центра за бригу о старима, деци и собама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
16

Закључак о давању сагласности на Статут Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
16

Пословник Општинске изборне комисије

Акти градских општина Чукарица
18

Одлука о некатегорисаним путевима на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
20

Решење о измени Решења о избору члана Административне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Пета измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину

Акти градских општина Обреновац
51

Одлука о расписивању референдума на делу територије градске општине Обреновац, подручју насељеног места, односно подручју Месне заједнице Бело Поље

Акти градских општина Обреновац
51

Решење о оглашавању ништавним Решења о промени назива дела Фрушкогорске улице у Месној заједници Рвати, градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
52

Решење о трећој измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
52

Решење о образовању Савета за безбедност Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о трећој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац