» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о буџету Града Београда за 2016. годину

Акти Града
116

Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години

Акти Града
119

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години

Акти Града
127

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда

Акти Града
134

Одлука о одређивању зона на територији Града Београда

Акти Града
146

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београда има посебна својинска овлашћења

Акти Града
147

Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси

Акти Града
147

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти Града
148

Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења

Акти Града