» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
2

Правилник о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда

Акти Града
5

Решење о измени Решења градоначелника града Београда број 5-76/05-Г од 28. јануара 2005. године

Акти Града
5

Одлука о организацији Општинске управе градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских органа и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
13

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
20

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду органа градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
20

Пословник Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о престанку мандата одборнику Српске радикалне странке др Гордани Пауновић-Милосављевић и додељивању мандата одборнику Српске радикалне странке Славици Луковић

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о изменама Решења о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица ЈП” (пречишћен текст)

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о разрешењу директора Културно-образовног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о постављењу директора Културнообразовног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица ЈП”

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица ЈП”

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културне установе Галерија ’73

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о постављењу директора Културне установе Галерија ’73

Акти градских општина Чукарица
29

Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљиш ту

Акти градских општина Лазаревац
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на годишњи програм улагања средстава Фонда у спречавање и отклањање штетних последица производње угља и електричне енергије у општини Лазаревац у 2005. години

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на план рада и план прихода и расхода ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на одлуке о одређивању највишег нивоа цена комуналних услуга

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о избору чланова Савета за борбу против корупције

Акти градских општина Лазаревац
33

Правилник о постављању летњих башта угоститељских објеката на јавним површинама у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
35

Одлука о јавним признањима општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
36

Одлука о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу Младеновца (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
39

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Младеновцу (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о давању сагласности на цене основних комуналних производа и услуга – воде и канализације, изношења смећа и испоруке топлотне енергије које плаћају непосредни корисници

Акти градских општина Обреновац
41

Закључак о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
42

Одлука о расписивању избора за савете месних заједница на подручју градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац