» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Новог гробља, Градска општина Звездара

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комерцијалну зону између Улице цара Душана и саобраћајнице Т-6, Градска општинаЗемун

Акти Града
5

Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2015. године

Акти Града
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Решење о разрешењу заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Решење о престанку функције секретара Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о разрешењу председника Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о избору председника Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о престанку функције заменика председника Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о избору заменика председника Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
11

Одлука о трећој измени Одлуке о одржавању чистоће у Градској општини Сопот

Акти градских општина Сопот
12

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину

Акти градских општина Сопот