» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о уређивању земљишта и начину и поступку обрачуна и плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру пројекта „Београд на води”

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Акти Града
7

Одлука о подизању споменика Стефану Немањи 7 Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар”

Акти Града
7

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину

Акти Града
64

Решење о разрешењу директора Градског центра за социјално предузетништво Београда

Акти Града
64

Решење о именовању вршиоца дужности директора Градског центра за социјално предузетништво Београда

Акти Града
64

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
65

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
66

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације простора између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, Градска општина Звездара

Акти Града